Karina Palmer, '18
Karina Palmer, '18
MS, Business & Analytics
Lisa Palombo, '16
Lisa Palombo, '16
Marketing
Nisarg Patel, '19
Nisarg Patel, '19
MBA, Finance
[javascript protected email address]
[javascript protected email address]
Akshaya Pawar
Akshaya Pawar
PhD, Hospitality & Tourism Management
Flint Lab 012
Flint Lab 012
Marquis Pendleton
Marquis Pendleton
Sport Management
Kevin Peters
Kevin Peters

Dual Degree, Sport Management
[javascript protected email address]
[javascript protected email address]
Anthony Pizza
Anthony Pizza
Finance
Sam Pollack, '18
Sam Pollack, '18
MS, Business & Analytics
Jamie Poremba
Jamie Poremba
Management